Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy sa od apríla roku 2022 zverejňujú na stránke https://crz.gov.sk/

Zmluvy za roky 2011 až 2015 nájdete na stránke http://zmluvy.mskslevice.sk/ 
MsKS Levice zverejňuje faktúry a objednávky na  stránke http://egov.levice.sk/