Prenájom priestorov - kontakt

Timea Gatialová
mobil: 0905 125 517
t.č.: 036-6310 351
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk


Zámer MsKS Levice

Prenájom nebytových priestorov CK Junior

More...
Prenájom CK Junior - kino Junior

Prenájom CK Junior - kino Junior

Kapacita priestorov: 368 miest na sedenie
Učel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom:
 Divadelné predstavenia pre dospelých a deti, hudobné a estrádne programy, školské akadémie, prehliadky tanečných a speváckych zoskupení, pracovné a iné mítingy, prednášky, obchodné prezentácie. Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.

Virtuálna prehliadka sály CK Junior:

Prenájom:
- pre školy a školské zariadenia, pracovné a iné stretnutia
cena prenájmu: 30,- €/hod.  + každá začatá hodina 5,- €/hod.
- na komerčné účely (kultúrne podujatia, podnikateľské a propagačné aktivity). Podujatia, ktoré nie sú organizované MsKS. Žiadateľ o organizovanie podujatia sa musí preukázať dokladom spôsobilosti takéto podujatie organizovať.
cena prenájmu: 75,- €/hod. + každá začatá hodina 50,- €

Prenájom CK Junior - estrádna sála

Prenájom CK Junior - estrádna sála

Kapacita priestorov: počet miest na sedenie 100
Účel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom: Vhodné na spoločenské posedenia , svadby, oslavy životných jubileí, kary, tanečné zábavy, plesy, tanečné kurzy, nácviky, obchodné prezentačné podujatia, ochutnávky vín, predaj a pod.  Možnosť poskytnutia občerstvenia.

Cena prenájmu:
- spoločenské posedenia, svadby, oslavy, kary, tanečné zábavy, plesy,  kurzy, školenia, nácviky a pod. 120,- €/podujatie
- obchodné prezentačné podujatia, ochutnávky vín, predajné akcie a pod. 140,- €/deň
 

Prenájom CK Junior - foyer

Prenájom CK Junior - foyer

Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: predajné trhy, workshopy a iné.

Cena prenájmu:
- pre školy a školské zariadenia 20,- €/hod.
- predajné trhy, workshopy, iné 140,- €/deň
- zariadenie
    - stoly 2,- €/ks
    - stoličky 1,- €/ks
    - výstavné panely 2,- €/ks

Prenájom CK Junior - diskusný klub 406

Prenájom CK Junior - diskusný klub 406

Kapacita priestorov: 40 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. 
Možnosť podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 13,- €/hod.

Prenájom CK Junior - diskusný klub 506

Prenájom CK Junior - diskusný klub 506

Kapacita priestorov: 20 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: 
Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. Možnosť podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 13,- €/hod.

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 516

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 516

Kapacita priestorov: 40 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. Možnosť  podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 13,- €/hod.

Prenájom CK Junior - výstavná sieň

Prenájom CK Junior - výstavná sieň

Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Výstavy obrazov, sôch, prezentácia školských prác, fotografií, šperkov, rôznych ručných prác, historických faktov a pod.  Možnosť podania malého občerstvenia pri vernisáži.  

Cena prenájmu: 
- prenájom spojený s akciou v kinosále 20,- €/deň
- výstavy, prezentácie, vernisáže 100,-€/ mesiac

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 405

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 405

Kapacita priestorov: 20 miest na sedenie 
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia. Možnosť podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 10,- €/hod.

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 208

Kapacita priestorov: 15 miest na sedenie
Účel (vhodnosť) priestorov určených na prenájom: malé stretnutia, besedy, školenia

Cena prenájmu: 7,- €/hod.

Prenájom Synagóga

Prenájom Synagóga

kapacita priestorov: 200 miest na sedenie
účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Koncerty vážnej hudby, jazzové podujatia, divadelné predstavenia -  malé javiskové formy, prednášky, besedy, literárne večery, autogramiády, sobáše, výstavy.
Priestory nie sú vhodné na komerčné podujatia, ako ochutnávka vín, prezentácia výrobkov.
Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.

 Virtuálna prehliadka synagógy - klikni na obrázok:

Vstupné pre širokú verejnosť - obhliadka

0,50 € /osoba

Deti do 15. r., dôchodcovia, ZŤP

0,20 €/osoba

 

 

Režijné náklady súvisiace s prenájmom:

 • službukonajúci  pracovník MsKS   /dozor v sále, v objekte/    :                                
  v pracovný deň                                                                         8,00 €
  v deň štátneho sviatku, pracovného  pokoja  a sviatkov               10,00 €
 • ozvučenie /hovorené slovo/ , technik a osvetlenie   :  
  v pracovný deň                                                                         20,00 €
  v deň štátneho sviatku , pracovného  pokoja a sviatkov                25,00 €
 • aranžérske  služby /inštalácia výzdoby/   :                                                  
  v pracovný deň                                                                          4,00 €
  v deň štátneho sviatku, pracovného  pokoja a sviatkov                   5,00 €

Cena prenájmu:
- pre školy a školské zariadenia 30,- €/hod. + každá začatá hodina 5,- €/hod.
- na komerčné účely (kultúrne podujatia, podnikateľské a propagačné aktivity). Podujatia, ktoré  nie sú organizované MsKS 75,- €/hod. + každá začatá hodina 50,- €/hod.
- na výstavné účely 100,- €/mesiac
- svadobný obrad aj s prípravou 120,- €/deň
- fotografovanie, natáčanie na dvd nosiče

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.