Prenájom priestorov - kontakt

Daniela Dančová
mobil: 0905 125 517
t.č.: 036-6310 351
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk


Prenájom priestorov

CK Junior 

kapacita priestorov: 368 miest na sedenie

Učel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom: Divadelné predstavenia pre dospelých a deti, hudobné a estrádne programy, školské akadémie, prehliadky tanečných a speváckych zoskupení, pracovné a iné mítingy, prednášky, obchodné prezentácie. Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.

Virtuálna prehliadka sály CK Junior:

 

Synagóga

kapacita priestorov: 200 miest na sedenie
účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Koncerty vážnej hudby, jazzové podujatia, divadelné predstavenia -  malé javiskové formy, prednášky, besedy, literárne večery, autogramiády, sobáše, výstavy.

 Virtuálna prehliadka synagógy - klikni na obrázok:

 

Prenájom:


Komerčné prenájmy

Prenájom kinosály na účely divadelných predstavení, skúšok divadelných predstavení, konferencií, prednášok, spoločenských akcií, svadobných obradov, fotografovania, natáčania a pod.

100 €/hod. v čase vykurovacej sezóny (nájom s prihliadnutím na zvýšené náklady za energie)

80 €/hod. mimo vykurovacej sezóny

 

Nekomerčné prenájmy

Akcie základných a materských škôl v pôsobnosti mesta Levice

50 €/hod v čase vykurovacej sezóny

40 €/hod mimo vykurovacej sezóny

Priame náklady: teplo, elektrina, vodné, stočné, opravy a undržiavanie

 

Cenník ostatných služieb k prenájmu:

Práce osvetľovača: 9 €/hod.

Práce osvetľovača s technikou: 18 €/hod.

Práce zvukára: 9 €/hod.

Práce zvukára s technikou: 16 €/hod.

Stavač: 9 €/hod.

Uvádzačka: 10 €/hod.

Vrátnik: 10 €/hod.

 

Synagóga- výstava 200 €/mesiac

 

 

Zámer MsKS Levice

Prenájom nebytových priestorov CK Junior

More...