Zľavy ZŤP

Táto smernica upravuje uplatnenie zľavy na vstupnom pre držiteľov preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutých) a ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutých so sprievodom).

  1. 50% zľavu je možné poskytnúť držiteľovi preukazu ŤZP a ŤZP/S a jeho sprievodcovi na vstupnom na kultúrne podujatia komorného charakteru - koncerty vážnej hudby, divadlá a filmové predstavenia.

  2. 25% zľavu je možné poskytnúť vyššie menovaným osobám pri podujatiach zábavného a hudobného charakteru (napr. estrády, koncerty populárnej hudby, rôzne festivaly, tanečné zábavy, burzy a ostatné kultúrne podujatia nevymenované v odstavci 1)

Zľavy sa týkajú podujatí, ktorých hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko a konajú sa či už v objektoch MsKS alebo v exteriéri (amfiteáter, hradné nádvorie, mestský park a pod. V prípade konania sa podujatia v inom objekte ako MsKS, kde je hlavným organizátorom MsKS sú uvedené zľavy tiež platné.Uvedené zľavy pre ŤZP a ŤZP/S sa neposkytujú pri ostatných činnostiach vykonávaných MsKS pre širokú verejnosť ako sú: kurzová činnosť, výpožička kostýmov, prepožičiavanie sál, propagácia, kopírovanie, využívanie internetu, hlásenie oznamov v mestskom rozhlase, predaj propagačného materiálu.Tento príkaz nadobúda účinnosť od 1.1.2006 a je platný na dobu neurčitú. Všetky zmeny týkajúce sa uvedených zliav budú vykonané len písomnou formou.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.