Výlep plagátov

Objednávky na výlep plagátov sa prijímajú 

v CK Junior, 5. poschodie č.dv. 518, 
t.č.: 036-6312 478
mobil: 0915 148 876
e-mail: mestskyrozhlas@mskslevice.sk

Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje výlep plagátov na výlepných plochách mesta Levice a prímestských častí:

Cenník výlepu plagátov na 1 týždeň 

A4 1,00 EUR
A3 1,30 EUR 
A2 1,60 EUR 

  • výlep sa uskutočňuje každú sobotu, plagáty je potrebné dodať vo štvrtok do 15.00 hod. na adresu MsKS Levice, ul. A. Sládkoviča 2, budova CK Junior - 5. poschodie, č.dv. 518

  • Pre prípad prelepenia zaplatených plagátov je potrebné tieto obnoviť vždy vo výlepný deň.

  • Objednávateľ nechá do rezervy 5-10 ks plagátov bezodplatne/.

 

Zoznam výlepných plôch:

- na Ul. Ľ. Štúra  – priestorové zariadenie

- na Námestí hrdinov (oproti vchodu do denného baru hotela LEV) – priestorové zariadenie

- na Ul. M. R. Štefánika (pred nákupným strediskom Pokrok) – priestorové zariadenie

- na Námestí Šoltésovej – priestorové zariadenie

- na Ul. Tekovská (na začiatku pešieho ťahu obchodnej vybavenosti) – priestorové zariadenie

- na železničnej stanici (predstaničný priestor) – priestorové zariadenie

-  na Ul. Ľ. Štúra (oproti hotelu ROZKVET) – plošné zariadenie

- na ul. Ku Bratke (vedľa obchodného domu PEREC) – plošné zariadenie

- na Rybníkoch V. (v blízkosti zastávky MHD) – plošné zariadenie

- na Ul. Perecká (na zastávke MHD) – obojstranné plošné zariadenie

- na Rybníkoch III (zhromažďovací priestor pred OD GARANCIA) – plošné zariadenie

- na Ul. Saratovskej (pri obchode KORUNA) – priestorové zariadenie

- na Ul. Hlboká (sídlisko Vinohrady – pri autobusovej zastávke) – plošné zariadenie

- na Ul. F. Hečku (pri obchode Pod Amfiteátrom) – plošné zariadenie

- na Ul. Koháryho

- na Ul. SNP (pri autobusovej zastávke – oproti NsP Levice) – plošné zariadenie