Výlep plagátov

Objednávky na výlep plagátov sa prijímajú 

v CK Junior, 5. poschodie č.dv. 518, 
t.č.: 036-6312 478
mobil: 0915 148 876
e-mail: mestskyrozhlas@mskslevice.sk

Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje výlep plagátov na výlepných plochách mesta Levice a prímestských častí:

Cenník výlepu plagátov na 1 týždeň 

A4 0,70 EUR
A3 1,00 EUR 
A2 1,30 EUR 
A1 1,60 EUR  - výlep po dohode 
A0 1,90 EUR  - výlep po dohode 

  • výlep sa uskutočňuje každý utorok, plagáty je potrebné dodať v pondelok do 15.00 hod. na adresu MsKS Levice, ul. A. Sládkoviča 2, budova CK Junior - 5. poschodie, č.dv. 513

  • za výlep plagátov v iný deň ako utorok sa účtuje príplatok 1,- EUR/ks

  • Pre prípad prelepenia zaplatených plagátov je potrebné tieto obnoviť vždy vo výlepný deň.

  • Objednávateľ nechá do rezervy 5-10 ks plagátov bezodplatne/.

 

Zoznam výlepných plôch:

- na Ul. Ľ. Štúra (nachádzajúca sa na chodníku pri zelenom páse medzi OD DITÚRIA a Mustang) – priestorové zariadenie

- na Námestí hrdinov (oproti vchodu do denného baru hotela LEV) – priestorové zariadenie

- na Ul. M. R. Štefánika (pred nákupným strediskom Pokrok) – priestorové zariadenie

- na Námestí Šoltésovej – priestorové zariadenie

- na Ul. Tekovská (na začiatku pešieho ťahu obchodnej vybavenosti) – priestorové zariadenie

- na železničnej stanici (predstaničný priestor) – priestorové zariadenie

-  na Ul. Ľ. Štúra (oproti hotelu ROZKVET) – plošné zariadenie

- na ul. Ku Bratke (vedľa obchodného domu PEREC) – plošné zariadenie

- na Rybníkoch V. (v blízkosti zastávky MHD) – plošné zariadenie

- na Ul. Perecká (na zastávke MHD) – obojstranné plošné zariadenie

- na Rybníkoch III (zhromažďovací priestor pred OD GARANCIA) – plošné zariadenie

- na Ul. Saratovskej (pri obchode KORUNA) – priestorové zariadenie

- na Ul. Hlboká (sídlisko Vinohrady – pri autobusovej zastávke) – plošné zariadenie

- na Ul. F. Hečku (pri obchode Pod Amfiteátrom) – plošné zariadenie

- na Ul. Koháryho

- na Ul. SNP (pri autobusovej zastávke – oproti NsP Levice) – plošné zariadenie

 

 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.