Kontakty

Mestské kultúrne stredisko
ul. A. Sládkoviča 2
934 01  Levice


Riaditeľka:
Bc. Berta Jasečková
t.č.: 036-6312 822
fax: 036-6312 822
mobil: 0905 848 850

Asistent riaditeľa a referent pre kultúrne služby:
Michaela Šebová
t.č.: 036-6312 478
mobil: 0915 148 876
e-mail: sekretariat@mskslevice.sk

Asistent marketingu a referent pre propagáciu, grafické služby a správu webu:
Bc. Mária Búriová
t.č.: 036-6333 440
mobil: 0905 893 288
e-mail: mskslevice@mskslevice.sk

Odborný pracovník, referent pre kultúrnu a výstavnú činnosť:
Bc. Renáta Lészkóová Golianová
t.č.: 036-6335 581
mobil: 0905 843 050
e-mail: kultura@mskslevice.sk

Požičovňa kostýmov:
Bc. Renáta Lészkóová Golianová
t.č.: 036-6335 581
mobil: 0905 843 050

Pracovník kina - pokladník a pracovník pre odborné kurzy:
Zuzana Škvarková
t.č.: 036-6225 835
mobil: 0907 232 487
e-mail: kinojunior@mskslevice.sk

Špecialista na audiovizuálnu techniku, programovanie kina a premietanie:
Bc. Ivan Búri
mobil: 0905 848 852
e-mail: kinolevice@gmail.com

Ekonomický útvar:
Vedúca ek. útvaru: Jana Mihalová
t.č.: 036-6310 351
mobil: 0905 125 517
e-mail: uctaren@mskslevice.sk

Ing. Soňa Černová
t.č.: 036-6310 351
mobil: 0905 125 517
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk

Mária Malotova
t.č. 036-6310 351

Prenájom priestorov:
Ing. Soňa Černová
prenájom CK Junior diskusné kluby, kurzové miestnosti, estrádna sála, foyer
t.č.: 036-63 10 351
mobil: 0915 266 389
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk

Bc. Berta Jasečková
prenájom kinosály CK Junior, Synagóga
t.č. 036-6312 822
0905 848 850
e-mail: berta.jaseckova@centrum.sk

Útvar správy budov, prenájom pódia:

Albert Szabó
mobil: 0905 251 758
e-mail: prevadzka@mskslevice.sk

Vrátnica CK Junior:
036-6 229 509 

 


Levická informačná agentúra
ul. Ľ. Štúra č. 3
934 01  Levice

Predpredaj vstupeniek:
Ing. Zuzana Budinská
Daniela Dančová
mobil: 0903 237 037
tel.č.: 036-6318 037
fax: 036-6318 037
e-mail: lia@mskslevice.sk
lialevice@mskslevice.sk
www.lialevice.sk


Synagóga
t.č. (036)3 812 211

 

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.