Kontakty

Mestské kultúrne stredisko
ul. A. Sládkoviča 2
934 01  Levice


Riaditeľka:
Mgr. Mária Mészárošová
mobil: 0905 687 658
t.č.: 036 -6312 822
e-mail: riaditelka@mskslevice.sk

Asistent riaditeľa a referent pre kultúrne služby:
Michaela Šebová
t.č.: 036-6312 478
mobil: 0915 148 876
e-mail: sekretariat@mskslevice.sk

Asistent marketingu a referent pre propagáciu, grafické služby a správu webu:
Bc. Mária Búriová
t.č.: 036-6333 440
mobil: 0905 893 288
e-mail: mskslevice@mskslevice.sk

Odborný pracovník, referent pre kultúrnu a výstavnú činnosť:
Bc. Renáta Lészkóová Golianová
t.č.: 036-6335 581
mobil: 0905 843 050
e-mail: kultura@mskslevice.sk

Pracovník kina - pokladník a pracovník pre odborné kurzy:
Zuzana Škvarková
t.č.: 036-6225 835
mobil: 0907 232 487
e-mail: kinojunior@mskslevice.sk

Špecialista na audiovizuálnu techniku, programovanie kina a premietanie:
Bc. Ivan Búri
mobil: 0905 848 852
e-mail: kinolevice@gmail.com

Ekonomický útvar:
Timea Gatialová
t.č.: 036-6310 351
mobil: 0915 266 389
e-mail: uctaren@mskslevice.sk
mzdy@mskslevice.sk

Daniela Dančová
mobil: 0905 125 517
t.č.: 036-6310 351
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk

Prenájom priestorov:
Daniela Dančová
mobil: 0905 125 517
t.č.: 036-6310 351
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk

Vrátnica CK Junior:
036-6 229 509 

 


Levická informačná agentúra
ul. Ľ. Štúra č. 3
934 01  Levice

Predpredaj vstupeniek:
Ing. Zuzana Budinská
mobil: 0903 237 037
tel.č.: 036-6318 037
fax: 036-6318 037
e-mail: lia@mskslevice.sk
lialevice@mskslevice.sk
www.lialevice.sk


Synagóga
Slávka Prevendarčíková
mobil: 0950 581 187, 0904 299 224

t.č. (036)3 812 211

 

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.