Zľavy ZŤP

Táto smernica upravuje uplatnenie zľavy na vstupnom pre držiteľov preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutých) a ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutých so sprievodom).

  1. 50% zľavu je možné poskytnúť držiteľovi preukazu ŤZP a ŤZP/S a jeho sprievodcovi na vstupnom na kultúrne podujatia komorného charakteru - koncerty vážnej hudby, divadlá a filmové predstavenia.

  2. 25% zľavu je možné poskytnúť vyššie menovaným osobám pri podujatiach zábavného a hudobného charakteru (napr. estrády, koncerty populárnej hudby, rôzne festivaly, tanečné zábavy, burzy a ostatné kultúrne podujatia nevymenované v odstavci 1)

Zľavy sa týkajú podujatí, ktorých hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko a konajú sa či už v objektoch MsKS alebo v exteriéri (amfiteáter, hradné nádvorie, mestský park a pod. V prípade konania sa podujatia v inom objekte ako MsKS, kde je hlavným organizátorom MsKS sú uvedené zľavy tiež platné.Uvedené zľavy pre ŤZP a ŤZP/S sa neposkytujú pri ostatných činnostiach vykonávaných MsKS pre širokú verejnosť ako sú: kurzová činnosť, výpožička kostýmov, prepožičiavanie sál, propagácia, kopírovanie, využívanie internetu, hlásenie oznamov v mestskom rozhlase, predaj propagačného materiálu.Tento príkaz nadobúda účinnosť od 1.1.2006 a je platný na dobu neurčitú. Všetky zmeny týkajúce sa uvedených zliav budú vykonané len písomnou formou.