Zverejňovanie zmlúv

S účinnosťou od 31. 3. 2022 zverejňujeme zmluvy v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom www.crz.gov.sk.

MsKS Levice zverejňuje faktúry a objednávky na  stránke http://egov.levice.sk/

Zmluvy za roky 2011 až 2015 nájdete na stránke http://zmluvy.mskslevice.sk