Kurz epidemiologicky závažnej činnosti

Cieľom kurzu je sprostredkovať jeho účastníkom vedomosti, potrebné na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. 

Kurz je určený všetkým žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku pomerne jednoducho, ale kvalitne a zodpovedne.

Dĺžka trvania kurzu: 5 hod.

Cena kurzu: 20,- €

Prihláška (klikni na ikonu):