Prenájom priestorov - kontakt

Timea Gatialová
mobil: 0905 125 517
t.č.: 036-6310 351
e-mail: fakturacia@mskslevice.sk


Zámer MsKS Levice

Prenájom nebytových priestorov CK Junior

Viac...
Prenájom CK Junior - kino Junior

Prenájom CK Junior - kino Junior

Kapacita priestorov: 368 miest na sedenie
Učel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom:
 Divadelné predstavenia pre dospelých a deti, hudobné a estrádne programy, školské akadémie, prehliadky tanečných a speváckych zoskupení, pracovné a iné mítingy, prednášky, obchodné prezentácie. Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.

Virtuálna prehliadka sály CK Junior:

Prenájom:
- pre školy a školské zariadenia, pracovné a iné stretnutia
cena prenájmu: 30,- €/hod.  + každá začatá hodina 5,- €/hod.
- na komerčné účely (kultúrne podujatia, podnikateľské a propagačné aktivity). Podujatia, ktoré nie sú organizované MsKS. Žiadateľ o organizovanie podujatia sa musí preukázať dokladom spôsobilosti takéto podujatie organizovať.
cena prenájmu: 75,- €/hod. + každá začatá hodina 50,- €

Prenájom CK Junior - estrádna sála

Prenájom CK Junior - estrádna sála

Kapacita priestorov: počet miest na sedenie 100
Účel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom: Vhodné na spoločenské posedenia , svadby, oslavy životných jubileí, kary, tanečné zábavy, plesy, tanečné kurzy, nácviky, obchodné prezentačné podujatia, ochutnávky vín, predaj a pod.  Možnosť poskytnutia občerstvenia.

Cena prenájmu:
- spoločenské posedenia, svadby, oslavy, kary, tanečné zábavy, plesy,  kurzy, školenia, nácviky a pod. 120,- €/podujatie
- obchodné prezentačné podujatia, ochutnávky vín, predajné akcie a pod. 140,- €/deň
 

Prenájom CK Junior - foyer

Prenájom CK Junior - foyer

Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: predajné trhy, workshopy a iné.

Cena prenájmu:
- pre školy a školské zariadenia 20,- €/hod.
- predajné trhy, workshopy, iné 140,- €/deň
- zariadenie
    - stoly 2,- €/ks
    - stoličky 1,- €/ks
    - výstavné panely 2,- €/ks

Prenájom CK Junior - diskusný klub 406

Prenájom CK Junior - diskusný klub 406

Kapacita priestorov: 40 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. 
Možnosť podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 13,- €/hod.

Prenájom CK Junior - diskusný klub 506

Prenájom CK Junior - diskusný klub 506

Kapacita priestorov: 20 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: 
Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. Možnosť podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 13,- €/hod.

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 516

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 516

Kapacita priestorov: 40 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. Možnosť  podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 13,- €/hod.

Prenájom CK Junior - výstavná sieň

Prenájom CK Junior - výstavná sieň

Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Výstavy obrazov, sôch, prezentácia školských prác, fotografií, šperkov, rôznych ručných prác, historických faktov a pod.  Možnosť podania malého občerstvenia pri vernisáži.  

Cena prenájmu: 
- prenájom spojený s akciou v kinosále 20,- €/deň
- výstavy, prezentácie, vernisáže 100,-€/ mesiac

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 405

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 405

Kapacita priestorov: 20 miest na sedenie 
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia. Možnosť podania malého občerstvenia.

Cena prenájmu: 10,- €/hod.

Prenájom CK Junior - kurzová miestnosť č. 208

Kapacita priestorov: 15 miest na sedenie
Účel (vhodnosť) priestorov určených na prenájom: malé stretnutia, besedy, školenia

Cena prenájmu: 7,- €/hod.

Prenájom Synagóga

Prenájom Synagóga

kapacita priestorov: 200 miest na sedenie
účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Koncerty vážnej hudby, jazzové podujatia, divadelné predstavenia -  malé javiskové formy, prednášky, besedy, literárne večery, autogramiády, sobáše, výstavy.
Priestory nie sú vhodné na komerčné podujatia, ako ochutnávka vín, prezentácia výrobkov.
Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.

 Virtuálna prehliadka synagógy - klikni na obrázok:

Vstupné pre širokú verejnosť - obhliadka

0,50 € /osoba

Deti do 15. r., dôchodcovia, ZŤP

0,20 €/osoba

 

 

Režijné náklady súvisiace s prenájmom:

 • službukonajúci  pracovník MsKS   /dozor v sále, v objekte/    :                                
  v pracovný deň                                                                         8,00 €
  v deň štátneho sviatku, pracovného  pokoja  a sviatkov               10,00 €
 • ozvučenie /hovorené slovo/ , technik a osvetlenie   :  
  v pracovný deň                                                                         20,00 €
  v deň štátneho sviatku , pracovného  pokoja a sviatkov                25,00 €
 • aranžérske  služby /inštalácia výzdoby/   :                                                  
  v pracovný deň                                                                          4,00 €
  v deň štátneho sviatku, pracovného  pokoja a sviatkov                   5,00 €

Cena prenájmu:
- pre školy a školské zariadenia 30,- €/hod. + každá začatá hodina 5,- €/hod.
- na komerčné účely (kultúrne podujatia, podnikateľské a propagačné aktivity). Podujatia, ktoré  nie sú organizované MsKS 75,- €/hod. + každá začatá hodina 50,- €/hod.
- na výstavné účely 100,- €/mesiac
- svadobný obrad aj s prípravou 120,- €/deň
- fotografovanie, natáčanie na dvd nosiče