Kurz epidemiologicky závažnej činnosti

Kurz epidemiologicky závažnej činnosti

Kurz epidemiologicky závažnej činnosti sa bude konať 15.10.2022 v CK Junior. Cieľom kurzu je sprostredkovať jeho účastníkom vedomosti, potrebné na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Kurz je určený všetkým žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku pomerne jednoducho, ale kvalitne a zodpovedne. Dĺžka trvania kurzu: 5 hod. Cena kurzu: 20,- €

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.