Kurz epidemiologicky závažnej činnosti

Kurz epidemiologicky závažnej činnosti

Kurz epidemiologicky závažnej činnosti sa bude konať 6.5.2023 od 8:00 hod. v CK Junior. Cieľom kurzu je sprostredkovať jeho účastníkom vedomosti, potrebné na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Kurz je určený všetkým žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku pomerne jednoducho, ale kvalitne a zodpovedne. Prihlásiť sa môžete do 4.5.2023 vyplnením prihlášky a zaslaním na adresu: Mestské kultúrne stredisko Levice, A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice alebo zaslaním na e-mail: kinojunior@mskslevice.sk Prihlášku si stiahnete na www.mskslevice.sk Dĺžka trvania kurzu: 5 hod. Cena kurzu: 20,- €

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.