Deň sv. Urbana na Krížnom vrchu

Deň sv. Urbana na Krížnom vrchu

Gallery

Program:

14:00 Sv. omša pri soche sv. Urbana

15:15 Ľudo Kuruc Trio - piesne Karola Duchoňa

16:15 Detský folklórny súbor „Radostník“ pri ZŠ sv. Vincenta Levice

16:45 Detský folklórny súbor „Kľačanček“ pri ZŠ Hronské Kľačany

17:30 Spevácka skupina „Bátovčan“ z Bátoviec

19:00 Hudobná skupina „Javorinka“ z Kozároviec

Občerstvenie pre návštevníkov - víno , guláš, pivo, sprievod po vínnych pivniciach s harmonikou - Nika Lebovcová.

Mesto Levice, Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice v spolupráci s MsKS Levice organizujú podujatie Deň sv. Urbana na Krížnom vrchu, kde na návštevníkov čaká ochutnávka miestnych vín. Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje kultúrny program na podujatí - ľudová hudba, mládežnícke, detské a dospelé folklórne skupiny a remeselníci.

Cieľové skupiny: vinohradnícke združenia, vinohradníci, občania mesta

Cieľom podujatia je prezentovať súčasne prírodný, kultúrny a historický potenciál regiónu, posilniť spoločenský a hospodársky význam vinohradníckej a vinárskej výroby a prispieť tak aj ku kultúrnemu rozvoju regiónu cestou vidieckej turistiky a agroturistiky.

There were no scheduled performances for this event.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.