Tekvicová slávnosť - online súťaž o najkrajšiu tekvicu

Tekvicová slávnosť - online súťaž o najkrajšiu tekvicu

Mestské kultúrne stredisko Levice

vyhlasuje online súťaž

O NAJKRAJŠIE VYREZANÚ TEKVICU

PODMIENKY SÚŤAŽE:

- súťaž prebieha v 2. kategóriách - jednotlivec a skupina od 2.10. do 3.11.2020 do 15:00 hod.,

- prosíme Vás zaslať 2 fotografie vlastnoručne vyrezanej tekvice (foto tekvice + foto tekvice s autorom) na e-mailovú adresu tekvice.online@gmail.com

- v správe prosíme uviesť meno, priezvisko, kontakt (e-mail, telefon)

- zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasia s podmienkami súťaže a zverejnením fotografií na Internete a sociálnych sieťach

- fotografie všetkých súťažných tekvíc budú zverejnené na web stránke MsKS Levice,

- súťaž bude vyhodnotená v mesiaci november 2020 odbornou porotou, ktorá vyberie 3 najlepšie fotografie tekvíc v každej kategórii (jednotlivec, skupina).

- všetky fotografie súťažných tekvíc budú uverejnené v albume "Tekvicová slávnosť online" na facebookovej stránke, kde budú zbierať lajky a súťažiť o prvé tri miesta facebooku,

- výhercovia budú upovedomení na kontakt, ktorý uviedli v mailovej správe,

- výhercovia získajú zaujímavé ceny.

There were no scheduled performances for this event.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.