Vinšujeme Vám...

Gallery

výchovné pásmo pre žiakov MŠ a ZŠ o tradíciách Vianoc, ktoré poznáme z nedávnej minulosti

ale aj súčasnosti, v podaní detského folklórneho súboru TEKOVANČEK

There were no scheduled performances for this event.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.