Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy za roky 2011 až 2015 nájdete na stránke http://zmluvy.mskslevice.sk/ 
MsKS Levice zverejňuje faktúry a objednávky na  stránke http://egov.levice.sk/