Mestský rozhlas

Mestský rozhlas

Objednávky na rozhlasové relácie sa prijímajú 
v CK Junior, 5. poschodie 
Michaela Šebová
t.č.: 036-6312 478
mobil: 0915 148 876
e-mail: mestskyrozhlas@mskslevice.sk

 

 

Mestský rozhlas poskytuje nasledovné služby: 

  • oznamy MÚ Levice
  • propagácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  • reklama - prezentácia firiem, výrobkov a služieb,
  • oznamy obyvateľstva,
  • straty a nálezy

Poplatky za služby MR

Propagácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí:- organizovaných mestom, školami a organizáciami, ktorých zriaďovateľom je mesto bezplatne,
- fyzickými alebo právnickými osobami 5 € za odvysielanie jednej rozhlasovej relácie v slovenskom jazyku

Straty a nálezy - bezplatne.

Všetky ostatné rozhlasové relácie 5 EUR