Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti

Pozvánka na Levické hradné slávnosti - 15. júna 2024 do areálu Levického hradu.

Program:

11:30 Historický Sprievod mestom

12:30 Slávnostné otvorenie

13:00 Gotika a renesancia - prvý blok vystúpení

15:30 Raný stredovek - druhý blok vystúpení

17:30 Galaprogram - tretí blok vystúpení

20:00 Čendeš orchestra - koncert World music zo stredného Slovenska, silné mužské a ženské vokály, dvojo huslí, gitara, cimbal a kontrabas v moderných aranžmánoch rusínskych ľudových piesní

21:30 Ohňová show

Sprievodné podujatia: animácie pre deti, remeselníci, občerstvenie

cena vstupenky:

5 € dospelá osoba

2 € deti, zťp, seniori

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.