Pastorále - SĽUK

Pastorále - SĽUK

Vianočný koncert ľudovej hudby a divadla. Okrem ľudových kolied, duchovných a pastorálnych piesní koncert dopĺňajú aj dve hry ľudového divadla. Vianočná hra o biblickom kráľovi Herodesovi je odkazom na ľudové spracovanie biblickej témy, podľa ktorej dal kráľ Herodes rozkaz povraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov (evanjelium podľa Matúša, 2, 1-16). Na túto ľudovú hru nadväzuje bábková betlehemská hra Šopka z obce Topoľovka. Tradíciu bábkových betlehemských hier priniesli do Topoľovky na prelome 19. a 20. storočia prisťahovalci z Poľska a Ukrajiny.

Námet, scenár a réžia: Juraj Hamar

Hudba: Jana Golis, Vladimír Homola, Stanislav Palúch, Peter Mikulec

Choreografia: Stanislav Marišler

Scéna a bábky: Miroslav Duša

Kostýmy: SĽUK, Katarína Holková

Grafický dizajn: Julo Nagy

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.