DIVERTIMENTO

Galéria

Ensemble Ricercata

je súbor, ktorý sa venuje interpretácii komornej hudby so zameraním na tvorbu skladateľov 19. a 20. storočia a súčasnú hudbu. Vznikol v roku 2010, jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je významný slovenský klavirista, pedagóg a organizátor hudobného diania Ivan Šiller.

Ivan Šiller

Študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a v Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje sinými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days. V roku 2016 bol Cluster ensemble za svoje debutové CD nominovaný na cenu za umenie Nadácie Tatra banky, na Krištáľové krídlo a cenu Radio Head Awards.

Tomáš Boroš

Po skončení štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (hudobná výchova – slovenský jazyk a literatúra) pokračoval v štúdiu skladby a hry na klavíri na VŠMU (Bokes – skladba, Paulechová-Niederdorfer – klavír). Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. V rokoch 2012 – 2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Jeho hudobné diela sú súčasťou profilových CD albumov slovenských interpretov – VENI ENSEMBLE, Elena Letňanová, Milan Paľa, Eva Šušková, Ivan Šiller). Je autorom monografie Hudobná edukácia – teória a prax a hudobno-edukačných publikácií: Skladačky – modely na elementárnu improvizáciu a kompozíciu, Situácie – zbierka skladieb pre klavír (noty i CD), Tarantulky– zbierka skladieb pre štvorručný klavír, Hudba ako čin, pripravuje vydanie sériu metodík Months, Numbers, Letters, Atmosphere a monografie Hudobná tvorba.

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.