Program podujatí Zľavy ZŤP Služby:
Program kina Junior Ponuka: - mestský rozhlas
Program amfiteátra - kurzy - výlep plagátov
Synagóga - divadelné predstavenia - pôžičovňa kostýmov
Levická informačná agentúra Zmluvy, faktúry, objednávky - prenájom priestorov
Mediálni partneri - prenájom pódia
Rekonštrukcia kinosály CK Junior Kontakt

PRENÁJOM PRIESTOROV

 

Voľné nebytové priestory:
- nebytový priestor na 3. poschodí o rozlohe 21,70 m2 miestnosť číslo 318
- nebytový priestor na 2. poschodí m.č. 211 o rozlohe 19,80 m2
- nebytový priestor na 5. poschodí o rozlohe 21 m2 miestnosť číslo 509

 

Informácie o podmienkach prenájmu nebytových pristorov poskytuje ekonomické oddelenie MsKS Levice, č.t. 6312 478, alebo mobil 0915 266 389.


CK JUNIOR

- estrádna sála    

15,- EUR/1 hod.
105 EUR/svadba

 

 

- kino Junior 

25,- €/hod.

 

 

- kurzová miestnosť 405   

8,- EUR/hod.

 

 

- výstavná sieň   

8,- EUR/hod.

 

- kurzová miestnosť 516   

10,- EUR/hod.


 

- diskusný klub 406    

10,- EUR/hod.

 

- diskusný klub 506    

10,- EUR/hod.

 
-foyer
15,- €/hod.
 
Režijné náklady súvisiace s prenájmom v CK Junior:
- technik 5,- €/hod.
- aparatúra - ozvučenie + osvetlenie 12,- €/hod..
- aranžérske práce 4,- €/hod.
 
AMFITEÁTER
prenájom 40,00 €/hod.
 
SYNAGÓGA
1. Vstupné pre širokú verejnosť - obhliadka
0,50 € /osoba
Deti do 15. r., dôchodcovia, ZŤP
0,20 €/osoba
   
2. Prenájom objektu na podujatie (jazzové koncerty a pod.)
17,00 €/hod.

K prenájmu pripočítať podľa požiadavky objednávateľa:

a) služba technika
5,00 €/hod.
b) intenzívne svetlo /všetky svetlá + napojenie mikrofónov a ozvučovacej techniky/
12,00 €/hod.
c)obyčajné svetlo
5,00 €/hod.
d) služba informátora (otvorenie, zatvorenie a upratanie budovy)
3,00 €/hod.
e) výzdoba sály (podľa požiadavky) aranžovanie
4,00 €/hod.
Priipočítať podľa požiadavky objednávateľa spotrebu materiálu na výzdobu miestnosti - Synagógy a pod. - stužky, diplomy, látka na dekoráciu a pod.
   
3. Prenájom na výstavné účely (súkromné) 100,00 € /mesiac
 

Režijné náklady súvisiace s prenájmom sál v CK Junior Levice:

 

CK Junior - kinosála

- technik   5,- EUR/hod.

- aranžérske práce   4,- EUR/hod.

 

 

 

 

 

 
design: MsKS Levice