Program podujatí Zľavy ZŤP Služby:
Program kina Junior Ponuka: - mestský rozhlas
Program amfiteátra - kurzy - výlep plagátov
Synagóga - divadelné predstavenia - pôžičovňa kostýmov
Levická informačná agentúra Zmluvy, faktúry, objednávky - prenájom priestorov
Mediálni partneri - prenájom pódia
Rekonštrukcia kinosály CK Junior Kontakt

PRENÁJOM PRIESTOROV

 

Voľné nebytové priestory:
- nebytový priestor na 3. poschodí o rozlohe 21,70 m2 miestnosť číslo 314, 318
- nebytový priestor na 2. poschodí m.č. 211 o rozlohe 19,80 m2
- nebytový priestor na 5. poschodí o rozlohe 21 m2 miestnosť číslo 509

Zámer Mestského kultúrneho strediska Levice č. 1/2016

Zámer Mestského kultúrneho strediska Levice č. 1/2016

 

 

Informácie o podmienkach prenájmu nebytových pristorov poskytuje ekonomické oddelenie MsKS Levice, č.t. 6312 478, alebo mobil 0915 266 389.


CK JUNIOR
- estrádna sála    
počet miest na sedenie 100
cena prenájmu: 15,- EUR/1 hod., 105,- EUR/svadba
Kapacita  a účel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom:
Vhodné na spoločenské posedenia , svadby, oslavy životných jubileí, kary, tanečné zábavy, plesy, tanečné kurzy, nácviky, obchodné prezentačné podujatia, ochutnávky vín, predaj a pod.
 Možnosť poskytnutia konzumácie.


 

 
- kino Junior 
(počet miest na sedenie 368)
cena prenájmu: 30,- €/hod.

Kapacita  a účel / vhodnosť /priestorov určených na prenájom: Divadelné predstavenia pre dospelých a deti, hudobné a estrádne programy, školské akadémie, prehliadky tanečných a speváckych zoskupení, pracovné a iné mítingy, prednášky, obchodné prezentácie . Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.
 

 
- kurzová miestnosť 405   
kapacita: 20 miest na sedenie
cena prenájmu: 10,- EUR/hod.
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia.
Možnosť podania malého občerstvenia.
 

 
- výstavná sieň   
cena prenájmu:
8,- EUR/hod.
účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Výstavy obrazov, sôch, prezentácia školských prác, fotografií, šperkov, rôznych ručných prác, historických faktov a pod.                                                                                
Možnosť podania malého občerstvenia pri vernisáži.         
                        

 

- kurzová miestnosť 516   

cena prenájmu: 13,- EUR/hod.
kapacita: 40 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod. Možnosť  podania malého občerstvenia.


 

- diskusný klub 406    

cena prenájmu: 13,- EUR/hod.
kapacita: 40 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod.
Možnosť podania malého občerstvenia.

 

- diskusný klub 506    

cena prenájmu: 13,- EUR/hod.kapacita: 20 miest na sedenie
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom:
Prednášky , prezentácie, besedy, školenia, kurzy, menšie spoločenské stretnutia a pod.Možnosť podania malého občerstvenia.


 
-foyer
cena prenájmu: 15,- €/hod.
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom: predajné trhy, workshopy a iné.
 
kurzová miestnosť č. 208
cena prenájmu: 7,- EUR
Účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom:
Pohybové kurzy a cvičenia pre menší počet účastníkov /10-12 ľudí/.
 
 
SYNAGÓGA
kapacita priestorov: 200 miest na sedenie
účel, vhodnosť priestorov určených na prenájom:
Koncerty vážnej hudby, jazzové podujatia, divadelné predstavenia -  malé javiskové formy,  prednášky, besedy, literárne večery, autogramiády, sobáše, výstavy.
Priestory nie sú vhodné na komerčné podujatia, ako ochutnávka vín, prezentácia výrobkov.
Bez možnosti podávania akéhokoľvek občerstvenia.
1. Vstupné pre širokú verejnosť - obhliadka
0,50 € /osoba
Deti do 15. r., dôchodcovia, ZŤP
0,20 €/osoba
   
2. Prenájom objektu na podujatie (jazzové koncerty a pod.)
30,00 €/hod.
   
3. Prenájom na výstavné účely (súkromné) 100,00 € /mesiac
   
4. Prenájom na svadobný obrad aj s prípravou (deň) 100,00 €/deň
   
5. Prenájom na fotografovanie, natáčanie na DVD nosiče 30,00 €
 

Režijné náklady súvisiace s prenájmom:

službukonajúci  pracovník MsKS   /dozor v sále, v objekte/    :                                
 v pracovný deň                                                                                              8,00 €
 v deň štátneho sviatku, pracovného  pokoja  a sviatkov                  10,00 €

ozvučenie /hovorené slovo/ , technik a osvetlenie   : 
v pracovný deň                                                                                            20,00 €
 v deň štátneho sviatku , pracovného  pokoja a sviatkov                 25,00 €

aranžérske  služby /inštalácia výzdoby/   :                                                 
v pracovný deň                                                                                              4,00 €
v deň štátneho sviatku, pracovného  pokoja a sviatkov                     5,00 €

 

 

 

 

 

 

 
design: MsKS Levice